Loading رویدادها

هاتا یوگا

یک فرآیند آماده سازی یوگا است از کلمه  ها  به معنای خورشید  وتا  به معنای ماه  است  تعادل بین ماه وخورشید است ،که  می تواند شما را فراتر از  محدودیت ها در حالتهای خاص  ببرد.

هاتا یوگا بر وضعیت بدنی  وتکنیک های تنفس تمرکز دارد.

بیشتر  کلاس های هاتا یوگا با یک  دوره بر تنفس (پرانایاما) شروع می شود.

ها تا یوگا اگر چه ملایم است  اما می تواند از نظر جسمی وذهنی چالش بر انگیز باشد.

تمرینات دوره

  • تمرینات تنفس سبک
  • مقدمات مراقبت
  • روش های کشش صحیح
  • نکات اصلی
  • مانتراس

نمایش فیلم

همین حالا ثبت نام کنید

آرامش را  تجربه کنید

جزئیات

تاریخ:
ژانویه 27
دسته‌بندی رویداد: