سبک های یوگا

کدام سبک یوگا در شما طنین انداز است…

با یوگا آهنگ زندگی را زیباتر بنوازید…

یوگا، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad)، این‌گونه تعریف شده‌است: «یوگا عبارت است از کنترل امواج ذهنی.» از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی پوشش های نفسانی. بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده‌است، و سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود. به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی بدن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی، توسعه آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد؛ بنابراین تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده: «یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربه یوگا نایل می‌گردد.» بدین ترتیب هر کدام از معانی واژه یوگا، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

یوگا ازگل | یوگا محلاتی | یوگا نیاوران | یوگا لویزان | یوگا اقدسیه | مربی یوگا | کلاس یوگا ازگل | shineofyoga | یوگا تهران | آموزش یوگا ازگل | حرکات یوگا

هاتا یوگا

ژانویه 27

یک فرآیند آماده سازی یوگا است و ها به معنای خورشید و تا به معنی ماه است…(ادامه مطلب)

کلاس یوگا ازگل

هاتا یوگا وینیاسا

ژانویه 27 @ 8:48 ب.ظ

سبک سریعتری از یوگا و مجموعه ای از سلام بر خورشید است…..(ادامه مطلب)

هاتا-yoga

یوگا شیواناندا

ژانویه 27 @ 8:49 ب.ظ

این سبک ریشه در هاتا یوگا دارد ودر روی پنج اصل تمرکز دارد….(ادامه مطلب)

یوگای کودکان

یوگا تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست، بلکه بیشتر اشاره به مجموعه‌ای از فنون، از ساده تا بسیار پیشرفته، و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد.

  • عملکرد قلب را بهبود می بخشد
  • الگوی خواب منظم ایجاد میکند
  • به تعادل ذهن کمک می کند
یوگا ازگل | یوگا محلاتی | یوگا نیاوران | یوگا لویزان | یوگا اقدسیه | مربی یوگا | کلاس یوگا ازگل | shineofyoga | یوگا تهران | آموزش یوگا ازگل | حرکات یوگا

کلاس کودکان

فوریه 5 @ 8:58 ق.ظ

ما متفاوت هستیم

دیگر سبک های یوگا

هر کدام از این خردمندان، جنبه‌هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده، براساس آن تعریفی ارائه کرده‌اند. البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آن‌ها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعه آگاهی متمرکز می‌باشند؛ ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح کرده‌اند؛ بنابراین برای درک بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن، مطلوبتر آن است که این تعابیر مختلف را در کنار هم گذاشته و از همه آن‌ها بهره ببریم.

یوگا ازگل

اریال یوگا

فوریه 5 @ 8:41 ق.ظ

همان ژست ها وآساناهایی که روی مت تجربه می کنید

اریال یوگا نوعی یوگا که بوسیله  بانوج  که از سقف آویزان می شود را می توانید تجربه  کنید..(ادامه مطلب)

یوگا آیینگار

یوگا آیینگار

فوریه 5 @ 9:06 ق.ظ

آیینگار نوعی دیگر از سبک یوگا است.

به جای تمرین و حرکات سریع  روی  ژستها با استفاده از ابزار هایی مثل آجر، بندو صندلی روی زمان طولانی ترتاکید دارد….(ادامه مطلب)

آیینگار نوعی دیگر از سبک یوگا است.

آشتانگا هم مانند وینیاسا پیوسته ومدام است با این تفاوت که ژست ها وآساناها به همان ترتیب در هر جلسه  تکرار  می شود…..(ادامه مطلب)

مربی یوگا نیاوران

یوگا ویل

فوریه 26 @ 6:46 ب.ظ

wheel یا  همون چرخ  از تجهیزات یوگاهست

از ویل  برای  کمک به تعداد آساناهای مختلف تمرینات الهام گرفته از یوگا استفاده می شود…...(ادامه مطلب)